| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/490/2010 Rady Gminy Świdnica

z dnia 12 lutego 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Świdnica


Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/352/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
" § 3. 1. W budżecie gminy corocznie tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości od 1% do 2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli".
2. Dysponentami części funduszu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli są:
1) wójt gminy - 20% odpisu,
2) dyrektorzy szkół - 80% odpisu.
3. Pozostała część funduszu nagród powyżej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczona jest na Nagrody Wójta Gminy Świdnica".
2) w § 5 uchyla się ust. 2 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica

Henryk Sara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »