| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/326/10 Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 26 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit "a" , oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 37 ust 4 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: " 4. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli oddanie w użytkowanie, najem lub dzierżawę następuje:
1) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat,
2) na cel rolniczy lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, tereny przeznaczone na działalność kół łowieckich oraz działalność hippiczną.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:" W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków cenę ustaloną zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) obniża się o 10%".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce

Janusz Kozyrski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »