reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/338/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa o nazwie "Piękna Fasada"


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznając osiągnięcia mieszkańców Dzierżoniowa w zakresie utrwalania historycznego dziedzictwa dzierżoniowskiej wspólnoty samorządowej, ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza Miasta Dzierżoniowa za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa o nazwie "Piękna Fasada".
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane właścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, detale architektoniczne, czy też historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony.
2. Podstawą przyznania nagród są osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, o których mowa w ust. 1, stanowiących element kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa.
§ 3. 1. Nagrody mają formę pieniężną i są przyznawane w drodze konkursu.
2. Ustala się następujące nagrody:
1) w kategorii "elewacja": I nagrodę w kwocie do 25 000 zł, dwie II nagrody w kwocie do 15 000 zł każda, trzy III nagrody w kwocie do 10 000 zł każda, cztery IV nagrody w kwocie do 5 000 zł każda,
2) w kategorii "detal architektoniczny": I nagrodę w kwocie do 10 000 zł, dwie II nagrody w kwocie do 7 000 zł każda, trzy III nagrody w kwocie do 4 000 zł każda, cztery IV nagrody w kwocie do 2 000 zł każda.
§ 4. 1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: właściciele, współwłaściciele budynków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, zarządy lub zarządcy.
2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:
1) adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli) oraz oznaczenie firmy zarządcy,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o przedsięwzięciu, za które nagroda ma być przyznana, wraz z dokumentacją fotograficzną,
3) uzasadnienie zgłoszonej kandydatury, określające wagę znaczenia przedsięwzięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa.
3. Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 września do 15 października każdego roku poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.
4. Rozpatrywaniem zgłoszeń zajmować się będzie komisja powołana przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa.
§ 5. Podczas przyznawania nagród brane będą pod uwagę następujące okoliczności:
1) skonsultowanie przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem remontu lub modernizacji kwestii technicznych z pracownikami Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
2) uwzględnienie zaleceń Urzędu Miasta z zakresu kolorystyki oraz szczegółów technicznych planowanego remontu lub modernizacji.
§ 6. Ten sam właściciel lub wspólnota mieszkaniowa może otrzymać nagrodę za dane osiągnięcie tylko jeden raz.
§ 7. O przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta Dzierżoniowa powiadamia w terminie do 15 grudnia każdego roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
§ 8. Środki finansowe na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Miasta Dzierżoniowa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Andrzej Darakiewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama