| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/287/2010 Rady Gminy Chojnów

z dnia 26 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 19, pkt 1 lit "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/92/2003 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 226, poz. 3271) zmienionej uchwałami Rady Gminy Chojnów: Nr XIX/114/2004 z dnia 5 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Doln.Nr 71, poz. 1413), Nr XX/122/2004 z dnia 29 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 76, poz. 1511), Nr IV/36/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ( Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 42, poz. 445), Nr XXI/135/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ( Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 166, poz. 1893), Nr XXXI/193/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ( Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 26, poz. 654) i Nr XXXIV/208/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 86, poz. 1830) w § 3 dodaje sie punkt 23 w brzmieniu: " 23. Jerzego Antoszczuka w Kolonii Kołłątaja".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.
Przewodniczący

inż. Krzysztof Sowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »