| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)1 Rada Miejska w Kłodzku uchwala:

§ 1. Zatwierdza się regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kłodzka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3. Traci moc uchwała nr 99/95/XVII Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 lipca 1995 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kłodzka".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku

Piotr Brzostowicz


Uzasadnienie

Stosowanie do art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Kłodzka została podjęta 31 lipca 1995 roku. regulowała ona kryteria, warunki i tryb przyznawania honorowych wyróżnień. Wśród zapisów znalazły się m.in. takie, iż za weryfikację zgłoszeń odpowiedzialny był Zarząd Miasta. W związku z upływem czasu od podjęcia wspomnianej uchwały zachodzi konieczność dokonania pewnych aktualizacji w niezbędnym zakresie. Taką aktualizacją jest zaproponowany nowy projekt regulaminu, który załączono do uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/511/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kłodzka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »