| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/536/10 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr159, poz. 1547 z późn. zm. ) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze.
§ 2. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Tracą moc następujące uchwały:
1. uchwała nr LXII/504/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2. uchwała nr LXII/660/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

mgr Czesław Czerwiec
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/536/10
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik okręgi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »