| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/520/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Kłodzku jako jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/412/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/520/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Straży Miejskiej w Kłodzku


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku uzasadnia się przekształceniem Straży z Wydziału Urzędu Miejskiego w jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kłodzko oraz nadaniem jej Statutu, na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/482/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »