| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/419/10 Rady Miasta Nowogrodziec

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/407/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych


Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1, pkt 1, lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVIII/407/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w podstawie prawnej wpisując w miejsce wyrażenia: "art. 127 ust. 1, lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)" wyrażanie: "art. 127 ust. 1, pkt 1, lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)";
2) § 10 otrzymuje brzmienie: "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego organizacja pozarządowa składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie.";
3) § 19 uchwały otrzymuje brzmienie: "Informacje, o których mowa w § § 3,7 i 13 umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu winny być wywieszone przez okres co najmniej 30 dni.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wilhelm Tomczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »