reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/463/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/92/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LII/92/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych, wprowadza się następujące zmiany nie mające wpływu na granice okręgów wyborczych i na normę przedstawicielstwa wybieranych radnych w danym okręgu:

1) w części dotyczącej okręgu Nr 2, obszar "Piaskowa Góra", zastępuje się wyrazy "Topolowa - od Nr 17 do nr 41" wyrazami "Topolowa - od Nr 16 do końca",

2) w części dotyczącej okręgu Nr 2, obszar "Szczawienko" dopisuje się ulice: "Mariana Jachimowicza" i "Książańska",

3) w części dotyczącej okręgu Nr 3, obszar "Gaj", zastępuje się wyrazy "Piotra Czajkowskiego" wyrazami "Kpt. Józefa E. Czajkowskiego",

4) w części dotyczącej okręgu Nr 5 obszar "Śródmieście" skreśla się wyrazy "Ludwika Waryńskiego", dopisuje się ulicę: "Drohobycka",

5) w części dotyczącej okręgu Nr 5 obszar "Podgórze", zastępuje wyrazy "Aleksandra Czeredziaka" wyrazami "Aleksego Czeredziaka".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a także podaje się ją do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczaca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Uzasadnienie

w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Wałbrzych do stanu faktycznego. Przyjęcie powyższej uchwały podyktowane jest koniecznością dopisania nowopowstałych ulic, a także uwzględnienia zmian w ich nazewnictwie. Przedmiotowa uchwała nie wprowadza zmian w okręgach wyborczych, jak i również nie ma wpływu na normę przedstawicielstwa wybieranych radnych w danych okręgach wyborczych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama