| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/2010 Rady Gminy Głogów

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzekotów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) RADA GMINY GŁOGÓW u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę drodze o numerach ewidencyjnych 124 i 125/1 w miejscowości Krzekotów, stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego:

- • Ulica Leszczyńska

§ 2.

Przebieg nazwanej ulicy określa szkic, stanowiący załącznik do tej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzegorek


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/218/2010
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy "podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami), a także wznoszenia pomników" Nadanie nazwy ulicy Leszczyńskiej w miejscowości Krzekotów, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 124 i 125/1 położonych w obrębie Krzekotów, Gmina Głogów następuje z urzędu, ponieważ właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze występują o nadanie numerów porządkowych. Nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką wsi Krzekotów oraz przez Zarząd Powiatu Głogowskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/2010
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.bmp

krzekotów - ul. Leszczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »