| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/234/10 Rady Gminy Kotla

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały nr X/51/03 Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/51/03 Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli ( Dz. U. W. D. z 2003 r. Nr 215, poz. 3083 ), zmienionym uchwałą Nr XIX/112/04 Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. ( Dz. U. W. D. z 2005 r. Nr 2, poz. 92 ), zmienionym uchwałą Nr XXXI/197/06 Rady Gminy Kotla z dnia 16 czerwca 2006 r.( Dz. U. W. D. z 2006 r. Nr. 147, poz. 2310 ), zmienionym uchwałą nr /210/06 z dnia 26 października 2006 r. ( DZ. U. W. D. z 2006 r. Nr 241, poz. 3576 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie: " Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przez:

a) Pracowników socjalnych - 3 etaty,

b) Opiekunki domowe - ilość etatów w zależności od potrzeb ustala kierownik Ośrodka,

c) Głównego księgowego - 1 etat,

d) Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i do spraw funduszu alimentacyjnego - 1 etat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »