reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/391/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/343/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości § 3 opisanej wyżej uchwały w brzmieniu: "1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym dyrektor może zwrócić się do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 1. 2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych."

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały otrzymują kolejne numery: 3, 4, 5 i 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Wachal


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do uchwały Nr XLIV/391/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/343/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski W związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski Nr XL/343/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski, uchyla się § 3 ust. 1 i ust. 2, których dotyczy skarga.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama