reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/XL/10 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się ochronę z następujących pomników przyrody, znajdujących się na terenie Gminy Węgliniec:

1)Dąb szypułkowy (Quercus robur) - o obwodzie 370cm, rosnący w miejscowości Polana, przy drodze gruntowej do Gozdnicy, w odległości 5 m od budynku mieszkalnego nr 19 (oddział lasu 153k).

2)Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) o obwodzie 209 cm, rosnący w miejscowości Jagodzin, ok. 180 m na południe od Szkoły Podstawowej, na skraju niedużej polany leśnej (oddział lasu 324).

2. Zniesienie ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczych drzew oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aktem tworzącym formy ochrony przyrody było Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994 r.) oraz Rozporządzenie nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz. Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 1992 r.) Dnia 29.05.2008 r. z drzewa będącego pomnikiem przyrody - dęba szypułkowego zlokalizowanego w miejscowości Polana 19 na działce stanowiącej własność gminy (oddział lasu 153k) odłamał się jeden konar, a drugi nadłamany wisiał nad budynkiem mieszkalnym i garażem. Ze względu na poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia, po telefonicznej konsultacji z Panią Agnieszką Weremczuk - starszym inspektorem Wydziału Środowiska i Programu Odra DUW-Delegatura w Jeleniej Górze, wydano pisemne zezwolenie Panu Dyrektorowi ZUK na wycięcie drzewa i jednocześnie zobowiązano do pozostawienia drewna na miejscu ścinki celem odebrania prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Po dokonanej w dniu 2 czerwca 2008 r. wizji w terenie przez Panią A.Weremczuk- Wojewówdzki Konserwator Przyrody wyraził pisemną zgodę na uprzątnięcie wywrotu powstałego w dniu 29 maja 2008 r. oraz wycięcie pozostałego pnia drzewa. Ponadto poinformował, iż formalne wykreślenie tego obiektu z ewidencji pomników przyrody nastąpi w drodze rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego o zniesieniu ochrony prawnej. Jednak pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.10.2009 r. tut. Urząd został pisemnie poinformowany, iż formalne zniesienie ochrony z tego obiektu nie nastąpiło. Wobec powyższego należy znieść ochronę pomnikową z ww. drzewa w drodze uchwały rady gminy. Natomiast zniesienie ochrony z drzewa - tulipanowiec amerykański, będącego pomnikiem przyrody zlokalizowanym w miejscowości Jagodzin, jest spowodowane tym, że drzewo jest całkowicie martwe i stanowi poważne zagrożenie dla osób przebywających w jego pobliżu. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały został uzgodniony pismem nr RDOŚ -02-WPN-6634/28/10/iw z dnia 19 maja 2010 r.z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Mając powyższe na uwadze spełnione zostały przesłanki prawne do podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe ERGOTAX

Księgowi & doradcy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama