reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/247/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 90 c ust. 2 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/192/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz. 3211).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Drabko


Uzasadnienie

Przepisy ustawy o systemie oświaty dają uczniom możliwość uzyskania pomocy materialnej, która ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), co wynika wprost z art. 90m ustawy o systemie oświaty . W pierwotnym brzmieniu tego przepisu (z 2005 r.) ustawodawca zakazał radzie gminy przenoszenia tych kompetencji na ośrodki pomocy społecznej, jednak na skutek zmian z 2008 r. zakaz ten został usunięty. W chwili obecnej nowelizacja przepisów ustawy o systemie oświaty dodaje przepis (ust. 2 w art. 90m), który umożliwia radzie gminy upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów i zasiłków szkolnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama