| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/294/10 Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, że pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Przemków odbywa się w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 , wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Sołectwo Wilkocin - Mariola Smolec

2. Sołectwo Wysoka - Małgorzata Bargiel

3. Sołectwo Jędrzychówek - Kazimierz Woźniak

4. Sołectwo Jakubowo Lubińskie - Edyta Paluch

5. Sołectwo Szklarki - Piotr Dziadykiewicz

6. Sołectwo Łężce - Stefania Kuncik

7. Sołectwo Ostaszów - Ryszard Kwiatkowski

8. Sołectwo Krępa - Jan Ciosek

9. Sołectwo Piotrowice - Stanisława Wiązek

10. Sołectwo Karpie - Joanna Wnęk

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zebranych wpływów pieniężnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/21/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie zarządzania poboru na terenie gminy w drodze inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz określenia inkasentów tych i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Jacek Janikowski


Uzasadnienie

O możliwości stosowania inkasa przesądzają postanowienia konkretnych ustaw podatkowych regulujących dane podatki. Inkaso nie może być stosowane w tych podatkach, gdzie nie zostało to wyraźnie określone w przepisach ustawy podatkowej. Ustawodawca jedynie dopuszcza możliwość zastosowania poboru podatku w drodze inkasa, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do rady gminy, która może, lecz nie musi, skorzystać z tej instytucji prawa podatkowego. Możliwe jest w danej gminie zastosowanie inkasa w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich podatków lokalnych w których ta instytucja prawna występuje. W związku z tym, iż obowiązująca na terenie gminy Przemków poprzednia uchwała w przedmiotowym zakresie, regulowała jedynie inkaso podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, która swym zakresem obejmie również podatek leśny oraz określi imiennie inkasentów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »