| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/388/2010 Rady Gminy Oława

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława Nr XXIX/200/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zmianami);

RADA GMINY OŁAWA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Oława z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienia się treść załącznika nr 1 wykaz inkasentów poboru podatków od osób fizycznych w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Oława


mgr Dariusz Witkowski

Załącznik do Uchwały Nr LX/388/2010
Rady Gminy Oława
z dnia 30 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/388/2010 Rady Gminy Oława z dnia 30 września 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »