| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/285/10 Rady Gminy Gromadka

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/167/2001 Rady Gminy w Gromadce z dnia 14 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscen sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierajcych więcej niż 4,5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 12 ust 1,2 i 4 ustawy z dnia 26 pażdziernika o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gromadka uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 pkt. 1 uchwały nr XXI/167/2001 słowa "...w ilości16 punktów" zastepuje się słowami " ... w ilości 22 punktów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »