| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/287/10 Rady Gminy Gromadka

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Gromadce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218.;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2009r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142; z 2010r. Nr 28 poz. 146; z 2010r. Nr 106 poz. 675); Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Skwer im. Odlewników" - skwerowi zlokalizowanemu w obrębie działki nr 553 z obrębu ewidencyjnego Gromadka, ograniczonemu ulicami: Lubińska, Krzywa oraz drogą powiatową nr 2272 2. Lokalizacja uwidoczniona jest na załączniku graficznym, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Gromadka

mgr Ryszard Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/287/10
Rady Gminy Gromadka
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Gromadka nr L/287/10 z dnia 28 września 2010 r w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Gromadce

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »