reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 227/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piławy Górnej oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Piława Górna odbywać się będzie według następujących zasad:

1) bezdomne zwierzęta przebywające w granicach administracyjnych Gminy Piława Górna, zwanej dalej Gminą wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniający wymogi określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), na podstawie stosownej umowy,

2) wyłapane zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapywane zwierzeta mogą być przetrzymywane w miejscu tymczasowym ustalonym w umowie z podmiotem prowadzącym wyłapywanie zwierząt,

3) zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną, zgodnie z poleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 2. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:

1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia,

2) okresowy - w odniesieniu do większych obszarów Gminy, w miarę potrzeb.

2. Termin i obszar wyłapywania zwierząt ustala Burmistrz.

§ 3. W przypadku ustalenia właściciela psa, który został umieszczony w schronisku lub w miejscu tymczasowego przetrzymywania, właściciel psa ponosi koszty pobytu psa w schronisku lub w miejscu tymczasowego przetrzymywania, w tym koszt opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującego cennika w schronisku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Patrycja Pelczar

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama