| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/314/2010 Rady Gminy Lubań

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzane będą poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie BIP Urzędu Gminy Lubań w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lubań.

§ 2.

Konsultacje, o których mowa w § 1 będą przeprowadzane przy opracowywaniu następujących aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem, co do sprawy poddanej konsultacji mogą być zgłaszane w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubań lub drogą elektroniczną.

§ 4.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .


Uzasadnienie
Podstawą do przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubań w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji jest nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 28, poz. 146) , która weszła w życie 12 marca 2010.

Przewodniczący Rady Gminy Lubań


Jacek Jaworski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »