| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/434/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 21 września 2010r.

w sprawie nadania nazw ulic w Czerńczycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z 2002 r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 oraz z 2003 r.Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568 oraz z 2004 r Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2006 r. Dz.U Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r Dz.U nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458 z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146 Nr 106, poz.675) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy ulicom w Czerńczycach

a) ul.Dębowa w granicach działki nr 130

b) ul.Słoneczna w granicach działki nr 133

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klimczak


Uzasadnienie

W związku z powstającą nową zabudową mieszkaniową w Czerńczycach na działkach przylegających do dróg publicznych uzasadnione jest nadanie nazw tym drogom.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/434/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 września 2010 r.

Czerńczyce: ul.Dębowa , ul.Słoneczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »