| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/283/10 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) art.5 ust.1 , art.6 ust.12 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami). Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości

1) od gruntów:

a) związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewedencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,00 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,30 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,62 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,50 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 2 powierzchni użytkowej- 4,20 zł

e) pozostałych -od 1m2 powierzchni użytkowej:

- garaże prowizoryczne, szopy, budki- 6,65 zł

- garaże typowe - 6,00 zł

- pozostałe budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł

3) od budowli - 2 % ich wartości określone na podstawie art 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod ogólnodostępne place zabaw dla dzieci.

3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa przez :

- sołtysów na terenie wsi,

- inkasenta Panią Ewę Bodaj na terenie miasta

4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/213/09 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (DZ.Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 208 poz. 3808) i uchwała Nr XXXIX/250/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/213/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2010r. Nr 81 poz.1241 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza


Zdzisław Nicpoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »