| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/324/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 listopada 2010r.

o zmianie uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 17 ust 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175,poz.1362 ze zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, w § 2 ust.1 pkt.1b, wprowadza

Dochód na osobę -% kryteriumwg ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi liczona w % od kosztów usługi

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

Do 100% kryterium

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100% - 132,5%

10%

15%

Powyżej 132,5% - 165%

15%

20%

Powyżej 165% - 187,5%

20%

25%

Powyżej 187,5% - 220%

25%

30%

Powyżej 220% - 237,5%

30%

40%

Powyżej 237,5% - 255%

40%

50%

Powyżej 255% - 265%

50%

60%

Powyżej 265% - 275%

60%

70%

Powyżej 275% - 282,5%

70%

80%

Powyżej 282,5% - 290%

80%

90%

Powyżej 290% - 310%

90%

95%

Powyżej 310% - 330%

95%

100%

Powyżej 330%

100%

100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »