| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/481/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i 2, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku wynoszą:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 320 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 520 zł.

c) powyżej 9 ton - 620 zł.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

150

200

13

14

200

400

14

15

400

600

15

-

600

1300

Trzy osie

12

17

150

250

17

19

250

550

19

21

550

700

21

23

700

1050

23

25

1050

1600

25

-

1050

1600

Cztery osie i więcej

12

25

700

800

25

27

800

1060

27

29

1060

1700

29

31

1700

2480

31

-

1700

2480

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawka podatku wynosi: 200 zł.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalnamasa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy + naczepa ; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

250

350

18

25

350

500

25

31

570

930

31

-

1450

1960

Trzy osie

12

40

1550

1750

40

-

1750

2580

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi: 200 zł.

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów : naczepa(przyczepa +pojazd silnikowy) w tonach

Stawka podatku (w złotych )

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

250

300

18

25

300

350

25

-

350

570

Dwie osie

12

28

250

320

28

33

630

860

33

38

860

1310

38

-

1170

1720

Trzy osie

12

38

690

960

38

-

960

1300

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc, stawka podatku wynosi: 500 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc, stawka podatku wynosi: 700 zł

§ 2. Zwolnić od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wymienione w art. 8 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, związane wyłącznie z działalności rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIII/379/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy Dzierżoniów


Adam Jan Mak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »