| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Przeworno

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 870 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.042 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

- Liczba osi dopuszczalna masa całkowita

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnemuatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

-Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-Dwie osie

-12

-15

-1.056

-1.466

-15

-

-1.158

-1.498

-Trzy osie

-12

-19

-560

-806

-19

-25

-1.230

-1.928

-25

-

-1.416

-1.948

-Cztery osie i więcej

-12

-27

-868

-1.394

-27

-31

-1.986

-2.728

-31

-

-1.990

-2.740

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 870 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

-Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnemuatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

-Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-Dwie osie

-12

-25

-372

-560

-25

-31

-1.722

-2.030

-31

-

-1.722

-2.124

-Trzy osie

-12

-36

-1.988

-2.174

-36

-40

-1.988

-2.174

-40

-

-2.140

-2.700

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego : 460 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

-Zawieszenie pneumatyczne lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

-inne systemy zawieszenia

-Jedna oś

-12

-18

-380

-748

-18

-36

-1.370

-1.612

-36

-

-1.374

-1.620

-Dwie osie

-12

-33

-934

-1.456

-33

-38

-1.022

-1.494

-38

-

-1.426

-1.914

-Trzy osie

-12

-38

-1.060

-1.564

-38

-

-1.204

-1.626

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc 1.040 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.900 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie:

- dostarczania wody pitnej,

- przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo

- wychowawczych, ochrony przeciwpożarowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/1218/09 Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień od tego podatku (D. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2009 roku Nr 205, poz.3690)

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Łuczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »