| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 10 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (MP z dnia 25 października 2010 r., Nr 75, poz.950) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony wyłącznie 226,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton wyłącznie 338,00 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 450,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie i o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 13 ton 450,00 zł.

b) od 13 ton i poniżej 14 ton 563,00 zł.

c) od 14 ton i poniżej 15 ton 563,00 zł.

d) od 15 ton 619,00 zł.

3) od samochodów ciężąrowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 17 ton 450,00 zł.

b) od 17 ton i poniżej 19 ton 563,00 zł.

c) od 19 ton i poniżej 21 ton 619,00 zł.

d) od 21 ton i poniżej 23 ton 684,00 zł.

e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1 124,00 zł.

f) od 25 ton 1 237,00 zł.

4) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 684,00 zł.

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 787,00 zł.

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 1 124,00 zł.

d) od 29 ton i poniżej 31 ton 1 716,00 zł.

e) od 31 ton 1 798,00 zł.

5) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 13 ton 450,00 zł.

b) od 13 ton i poniżej 14 ton 563,00 zł.

c) od 14 ton i poniżej 15 ton 676,00 zł.

d) od 15 ton 1 460,00 zł.

6) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 17 ton 450,00 zł.

b) od 17 ton i poniżej 19 ton 619,00 zł.

c) od 19 ton i poniżej 21 ton 731,00 zł.

d) od 21 ton i poniżej 23 ton 1 124,00 zł.

e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1 685,00 zł.

f) od 25 ton 1 798,00 zł.

7) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 787,00 zł.

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 1 124,00 zł.

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 1 798,00 zł.

d) od 29 ton i poniżej 31 ton 2 583,00 zł.

e) od 31 ton 2 583,00 zł.

8) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 338,00 zł.

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 394,00 zł.

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 450,00 zł.

9) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o zawieszeniu pneumatycznym lub zawieszeniu uznanym za równoważne, o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 338,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 506,00 zł.

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 727,00 zł.

d) od 31 ton 1 466,00 zł.

10) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o zawieszeniu pneumatycznym lub zawieszeniu uznanym za równoważne, o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 1 349,00 zł.

b) od 40 ton 1 798,00 zł.

11) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 506,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 676,00 zł.

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 1 011,00 zł.

d) od 31 ton 2 022,00 zł.

12) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 1 798,00 zł.

b) od 40 ton 2 644,00 zł.

13) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości 563,00 zł.

14) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniam uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdow:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 226,00 zł.

b) d 18 ton i poniżej 25 ton 338,00 zł.

c) od 25 ton 394,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

15) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 338,00 zł.

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 676,00 zł.

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 899,00 zł.

d) od 38 ton 1 237,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

16) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 787,00 zł.

b) od 38 ton 1 124,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

17) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 114,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 450,00 zł.

c) od 25 ton 619,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

18) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 394,00 zł.

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 899,00 zł.

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1 349,00 zł.

d) od 38 ton 1 798,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

19) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1 124,00 zł.

b) od 38 ton 1 349,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

20) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 676,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 787,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/49/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Teresa Tęsna


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Teresa Tęsna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »