| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,15 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,41 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,05 zł ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł,

e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,53 zł,

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,01 zł,

g) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym garaże - 7,06 zł.

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIII/288/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 03 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W obwieszczeniu ministra finansów z dnia 30 lipca 2010r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 55 poz. 755, zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) gdzie zostały ogłoszone górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości. Stawki te uległy podwyższeniu w stopniu odpowiadającym, wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglana w górę do pełnych groszy.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 lipca 2010 r. Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010r wyniósł 2,6 %.
W projekcie niniejszej uchwały na 2011 rok zaproponowano;
1. pozostawienie stawki 6,01 zł za 1m2 dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego / obniżenie z kwoty 7,06 zł na 6,01/,
2. obniżenie górnej stawki o 50 % z kwoty 7,06 zł na kwotę 3,53 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego - w pozostałych przypadkach przyjęcie maksymalnych stawek.Powyższa propozycja obniżenia górnej stawki podatku o 50 % uwarunkowana jest posiadaniem przez podatników , dużych powierzchni obiektów gospodarczych, uprzednio związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Elżbieta Horodecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »