| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XX/127/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żmigród na lata 2008-2013 w Rozdziale 6 ust. 3 pkt 4, 5, 6

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z dn. 2001 r., Nr 142, poz. 1591, wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 4, 5, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.05.31.266, wraz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XX/127/08 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żmigród na lata 2008-2013, w Rozdziale 6 w ust. 3 ulega zmianie pkt 4, 5, 6.

2. Nowa treść ust. 3 pkt 4, 5, 6:

1) ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie "w 2011 roku - podwyżka o przewidywany stopień inflacji na dany rok + 2%",

2) ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie "w 2012 roku - podwyżka o przewidywany stopień inflacji na dany rok + 2%",

3) ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie "w 2013 roku - podwyżka o przewidywany stopień inflacji na dany rok + 2%".

§ 2. Pozostałe ustalenia Załącznika Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XX/127/08 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żmigród na lata 2008-2013, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »