| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 399 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czarnym Borze w okręgu wyborczym Nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Adama Romana GÓRECKIEGO radnego z listy Nr 19 KWW Romana Góreckiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr II/4/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 4 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 marca 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wicewojewoda Dolnośląski

Ilona Antoniszyn-Klik


Załącznik do Zarządzenia Nr 399
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 31 grudnia 2010 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 12 stycznia 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 22 stycznia 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 24 stycznia 2011 r.

• zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze

do 27 stycznia 2011 r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze

do 11 lutego 2010 r. do godz. 2400

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze list kandydatów na radnego

do 18 lutego 2011 r.

• zgłaszanie Wójtowi Gminy Czarny Bór kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jaczkowie

do 20 lutego 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jaczkowie

do 26 lutego 2011 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 27 lutego 2011 r.

• sporządzenie w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze spisu wyborców
• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czarnym Borze Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jaczkowie

do 3 marca 2011 r.

• składanie do Wójta Gminy Czarny Bór wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

11 marca 2011 r. o godz. 2400

• zakończenie kampanii wyborczej

12 marca 2011 r

• przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jaczkowie spisu wyborców

13 marca 2011 r. godz. 800 - 2200

• głosowanie

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »