| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Długołęka

z dnia 27 grudnia 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - 115 zł/m3 netto,
2) za odbiór segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - 50 zł/m3 netto,
3) za odbiór i transport nieczystości ciekłych - 25 zł/m3 netto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/740/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania z ich nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006r. Nr 198, poz. 2959 ze zm.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Anna ChmielewskaPrzewodnicząca Rady Gminy

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »