| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sposób konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego w zakresie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1) Konsultacje przeprowadza się z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1niniejszej uchwały, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się poprzez:

1) podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego www.pow.dzierzoniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz w siedzibie Starostwa na tablicy ogłoszeń, informacji o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazane będą:

a) cel konsultacji;

b) przedmiot konsultacji;

c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji albo datę spotkania konsultacyjnego;

d) formę przeprowadzenia konsultacji;

e) wskazanie komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.

2) przekazanie informacji wymienionej w § 3 pkt 1 radzie pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia w Powiecie Dzierżoniowskim.

§ 4. 1) W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z następujących form:

a) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

b) wyrażenia pisemnej opinii;

c) wypełnienia ankiety;

d) w formie elektronicznej.

2) Dopuszcza się łączenie kilku form konsultacji.

§ 5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 6. 1) Po zakończeniu konsultacji sporządzane jest sprawozdanie, które zawiera:

a) formę przeprowadzonych konsultacji;

b) termin konsultacji;

c) cel i przedmiot konsultacji;

d) podmioty biorące udział w konsultacjach;

e) zgłoszone opinie i uwagi.

2) Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podejmuje decyzję o uwzględnieniu zgłoszonych opinii i uwag w projekcie aktu prawa miejscowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego


Jacek Grzebieluch

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »