| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461), Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 pkt 2 ppkt d) otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,50 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marek Janas

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »