| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Ruja

z dnia 28 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620 i Nr 225,poz.1461 ) Rada Gminy Ruja uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/196/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 pkt 2 litera d otrzymuje brzmienie :

" d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Jaśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »