| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Gola"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Gola", zwany dalej "rezerwatem", obszar lasu o powierzchni 12,05 ha , położony na terenie gminy Międzybórz, w województwie dolnośląskim.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej tu na granicy swego zasięgu.

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się:

1) rodzaj - Leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Florystyczny (PFI), podtyp - roślin na granicy zasięgu (gz),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - lasów nizinnych (lni).

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu


Edward Biały

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:

1) zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr A-22, poz. 362);

2) zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 172, poz. 3104) - rezerwat przyrody "Gola" znajduje się w wykazie pod pozycją nr 9.

Akty prawne dotyczące rezerwatu przyrody "Gola", tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), z tym że na podstawie art. 153 przywoływanej ustawy rezerwaty przyrody utworzone z dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu przyrody "Gola".


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Przebieg granicy rezerwatu przyrody "Gola".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »