| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III / 7 /2010 Rady Gminy Czarny Bór

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póż. zmianami / oraz art.13 ust.1, art.34 ust.1 pkt 3, art.67 ust.1, 1 a i 3, art.68 ust.1 pkt 7, art.70 ust.2 i 3, art.72 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami/ Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 187 , poz. 2095/ wprowadza się następującą zmianę: 1. w § 4 w wierszu trzecim w miejsce dotychczasowego zapisu : " do dnia 31 grudnia 2009 r." wpisuje się : " do dnia 31 grudnia 2011 r. . 2. pozostałe zapisy § 4 pozostają bez zmian.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/171/2009 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat /Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 15, poz. 231/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy


Sylwestra Beata Wawrzyniak


Uzasadnienie

Proponowana zmiana do uchwały ma na celu wydłużenie okresu stosowania bonifikat , przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców. Stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców jest czynnikiem zachęcającym do ich wykupu.
W czasie obowiązywania obecnej uchwały wzrosło, w znacznej mierze, zainteresowanie najemców ich wykupem. W roku 2008 sprzedano 8 lokali mieszkalnych i usamodzielniła się 1 wspólnota, w roku 2009 sprzedano 40 lokali mieszkalnych / usamodzielniło się 6 wspólnot mieszkaniowych/ a w roku 2010 sprzedano 30 lokali mieszkalnych / usamodzielniły się 4 wspólnoty/.
W związku z tym , że ustalony termin stosowania bonifikat kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku, uważam za zasadne wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2011 r. . Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Sporządziła: B.Salamońska

WÓJT GMINY CZARNY BÓR


Adam Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »