| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/78/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku biorącym udział jako partnerzy podprojektów w projekcie-miniprogramie EnercitEE, realizowanym w ramach programu INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku biorącym udział jako partnerzy podprojektów w projekcie-miniprogramie EnercitEE realizowanym w ramach programu INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2. Udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz ich rozliczanie odbywa się na zasadzie jawności.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona tylko tym podmiotom, których projekty zostały wybrane w trakcie otwartego konkursu podprojektów ogłoszonego przez Komitet Sterujący projektu zgodnie z wytycznymi określonymi w podręczniku programu INTERREG IVC.

2. Podstawą do otrzymania dotacji jest podpisanie Umowy dotacji z Partnerem Regionalnym.

3. Umowa dotacji nie może być podpisana wcześniej niż Umowa podmiotu z Partnerem Wiodącym Podprojektu (Umowa partnerska podprojektu) oraz Umowa Partnera Wiodącego Podprojektu z Partnerem Wiodącym Projektu (Umowa o realizacji podprojektu).

§ 4. Dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji do 100% poniesionych przez Partnera Podprojektu wydatków kwalifikowalnych (w tym 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% z budżetu Województwa Dolnośląskiego) na podstawie półrocznych raportów merytorycznych i finansowych Partnerów Podprojektu (włącznie z Oświadczeniem Wydatków Kwalifikowalnych, ang. "Statement of Eligible Expenditure") potwierdzonych certyfikatem kontroli pierwszego stopnia przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi programu INTERREG IVC i po otrzymaniu środków finansowych od Partnera Wiodącego Projektu.

§ 5. Rozliczanie podprojektów następuje na podstawie informacji i raportów partnerów podprojektów, którym przyznano dotacje i odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku Programu INTERREG IVC i zasadami projektu-miniprogramu EnercitEE oraz zgodnie z zapisami umowy partnerskiej podpisanej przez Województwo Dolnośląskie z partnerem wiodącym projektu EnercitEE.

§ 6. Kontrola wydatków partnerów podprojektów jest przeprowadzana i ostatecznie potwierdzana przez kontrolera pierwszego stopnia z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przed wypłatą dotacji, zgodnie z zasadami Programu INTERREG IVC i projektu-miniprogramu EnercitEE. Urząd Marszałkowski dokonuje kontroli weryfikując raport Partnera Podprojektu i ewentualnie wnioskując o dodatkowe wyjaśnienia.

§ 7. Szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych zostaną określone w umowie dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


Jerzy Pokój

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »