reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Świdnickiego

z dnia 26 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U.2001 r. Nr 142.poz.1592) o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku pracowała w składzie, określonym Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 10.04.2009 roku.

Skład Komisji stanowią:
1) Zygmunt Worsa - Starosta Świdnicki;
2) Władysław Gołębiowski - radny powiatu;
3) Jacek Krzaczek - radny powiatu;
4) Kazimierz Siemieniecki - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa;
5) Tomasz Szuszwalak - Komendant Powiatowy PSP;
6) Krzysztof Niziołek - Komendant Powiatowy Policji;
7) Adam Mazur - Naczelnik Komendy Powiatowej Policji;
8) Andrzej Sagatowski - sekretarz;
W pracach komisji bierze udział Marek Rusin Prokurator Rejonowy w Świdnicy.

W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w pełnym składzie dwa razy, 1 czerwca, oraz 7 października. Poza posiedzeniami Komisji w pełnym składzie poszczególni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na bieżąco w spotkaniach z zakresu realizowanych zadań.

Posiedzenie Komisji w dniu 1 czerwca 2010 r.

Tematem posiedzenia było przygotowanie infrastruktury hydro-technicznej oraz sił i środków Policji i Straży Pożarnej do okresu powodziowego.

Na posiedzeniu omówiono:
Kierownik Zespołu Elektrowni w Wałbrzychu: omówił zakres przeprowadzonych prac i potrzeb konserwacyjnych rozdzielnicy i napędów zasłon upustów dennych. Ocenił że jest realizowana ścisła współpraca ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy a w okresie zwiększonego dopływu wody, konsultowane wszystkie zrzuty, przychyla się również do utrzymywania zwiększonej rezerwy powodziowej.

Kierownik tamy w Dobromierzu: omówił stan zbiornika po przeprowadzonym przeglądzie, zbiornik również utrzymuje zwiększoną rezerwę powodziową. Łączność jest sprawna i systematycznie sprawdzana.

Kierownik Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ze Świdnicy, omówił stan wałów i obiektów hydrotechnicznych na obszarze powiatu oraz planowane prace konserwacyjne, większych zagrożeń nie stwierdza.

Komendant Powiatowy Policji stwierdził że przygotowanie Policji do działania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń w zakresie organizacji ruchu przy ewakuacji, powiadamianiu i alarmowaniu o zagrożeniach, dozorze mienia ewakuowanych jest dobre.

Komendant Powiatowy PSP omówił przygotowanie PSP i OSP do działania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego poinformował, że lokalny monitoring funkcjonuje dobrze, wskazania są analizowane na bieżąco a wnioski przekazywane do Starosty lub Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Po wysłuchaniu informacji i dyskusji przyjęto następujące wnioski i ustalenia:
1. Celem powiększenia rezerwy powodziowej zbiornika Lubachów konieczna jest zmiana pozwolenia wodno-prawnego,
2. Zorganizować spotkanie Burmistrza, Dzierżoniowa oraz Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Kierownika Elektrowni Wodnych Wałbrzych z udziałem, Starosty Świdnickiego wraz z dyrektorami WRiOŚ i WZK,
3. Błędne wskazania wodowskazu na Bystrzycy są powodem błędnych komunikatów, WRiOŚ przygotuje wystąpienie Starosty w tej sprawie do IMGW. Problem został wcześniej zgłoszony osobiście przez Starostę Świdnickiego Wojewodzie, na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 31.05.2010 r.,
4. Starosta polecił stały monitoring pogodowy i stanu wód, w przypadku długotrwałego silnego deszczu zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i uruchomienie procedur przewidzianych Planem w zakresie nawiązania i utrzymywania łączności powiatowej oraz wprowadzenie dyżuru Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego .Posiedzenie Komisji w dniu 7 października 2010 r.

Tematem posiedzenia było bezpieczeństwo na drogach powiatu świdnickiego ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń zaistniałych w Słotwinie i Marcinowicach.

Starosta Świdnicki otwierając spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na drogach, poprosił zebranych o zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Biorąc pod uwagę tragiczne skutki zdarzeń które miały miejsce w Słotwinie i Marcinowicach należy niezwłocznie podjęć dodatkowe działania. W związku z powyższym należałoby zastanowić się między innymi nad wprowadzeniem kontroli prędkości w Słotwinie i Marcinowicach poprzez umieszczenia fotoradarów, uczulenie gmin na problem ich współfinansowania wraz z GDDKiA, budowy obwodnicy Marcinowic.

Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu świdnickiego za 9 miesięcy 2010 r., z przedstawionej analizy wynika nieznaczny wzrost ogółu zdarzeń, jednakże w odniesieniu do zaistniałych wypadków drogowych spadek do 73%, oraz spadek ilości wypadków śmiertelnych i rannych.

Prokurator Rejonowy w Świdnicy poinformował zebranych o wynikach postępowań prowadzonych w sprawach zdarzeń w Słotwinie i Marcinowicach. Stwierdził, że w obu przypadkach zakończone są postępowania przygotowawcze i zebrane materiały dowodowe. Niemniej jednak do postawienia zarzutów niezbędne są jeszcze dodatkowe ekspertyzy, w tym rekonstrukcja wypadku w Słotwinie.
W kontekście obu wypadków wskazał na konieczność wzmożenia kontroli sprawności pojazdów, uprawnień kierowców przez Inspekcję Transportu Samochodowego oraz nadzór nad wypożyczalniami samochodów ciężarowych dotyczący weryfikacji uprawnień kierowców.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwrócił uwagę na fakt, że przejazd drogą 35 przez Marcinowice stanowi "wąskie gardło" komunikacyjne ze względu na niesymetryczne dwa skrzyżowania. Zagrożenie stanowią głównie przejeżdżające pojazdy ciężarowe rozwijające nadmierną prędkość, szczególnie z kierunku od Świdnicy, skąd wjeżdża się z za zakrętu. Stwierdził, że celem ograniczenia tych zagrożeń konieczne jest ustawienie w Marcinowicach fotoradaru.

Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji, aby w swoich analizach bezpieczeństwa drogowego specyfikowali kategorie dróg, gdzie zaistniały wypadki i na bieżąco przekazywano SDPŚ.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, poinformował zebranych o możliwości prawnej wykorzystania Straży Miejskiej w Świdnicy (na zasadzie porozumienia ) do prowadzenia kontroli prędkości pojazdów poza miastem.

Komendant Powiatowy PSP poinformował o przeszkoleniu 100% funkcjonariuszy zawodowych w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej, zakończonych egzaminem państwowym. Zgłosił również potrzebę takiego przeszkolenia druhów z OSP ze szczególnym uwzględnieniem jednostek włączonych do KSRG, niezbędną liczbę określił na 100 osób.
W zakresie sprzętu do działań wypadkowych poinformował, że JRG w Świdnicy i JRG w Świebodzicach wyposażone są w sprzęt o najwyższych parametrach technicznych, którego brakuje w jednostkach OSP. Najpilniejsze byłoby wyposażenie w taki sprzęt jednostek w Nowicach i Wierzbnej, leżących w pobliżu nowo budowanej drogi.Starosta Świdnicki podsumował spotkanie i zaproponował podjęcie następujących działań:
1. Droga nr 35 winna być pod specjalnym nadzorem poprzez zwiększenie częstotliwości kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
2. Wystosować pismo do GDDKiA w sprawie umieszczenia fotoradarów w Słotwinie i Marcinowicach oraz budowy obwodnicy Marcinowic - Wydział Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.
3. Wskazanie gminom Świdnica i Marcinowice konieczności utworzenia gminnych straży mogących prowadzić kontrolę przestrzegania prędkości.
4. Poinformować Wójta Marcinowic o możliwości zawarcia porozumienia na prowadzenie kontroli przestrzegania prędkości przez Straż Miejską ze Świdnicy.W dniu 21 grudnia 2010 r. odbyło się ostatnie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem członków Komisji w 2010 roku, którego tematem było zagrożenie zimowo-powodziowe oraz przejezdność dróg.
Dokonano:
- oceny sytuacji i wynikających zagrożeń w powiecie po intensywnych opadach śniegu,
- oceny efektów pracy posiadanych sił i środków niezbędnych podczas likwidacji zagrożeń zimowo-powodziowych,
- uzgodnień dotyczących zachowania przepływu informacji pomiędzy służbami , inspekcjami, strażą oraz instytucjami, szczególnie w okresie intensywnych opadów i w okresie świątecznym poprzez utrzymywanie łączności radiowej, internetowej i komórkowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama