| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku - o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród' w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Za świadczenia przedszkola określone w ust. 1 miesięczną opłatę ustala się w wysokości:

1) 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od trzech do czterech godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Schütterly


Uzasadnienie

W dniu 28 października 2010 roku Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwałą nr LI/367/10 ustaliła odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie na poziomie:

1) 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) 11 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od trzech do czterech godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego."

W rzeczywistych przeliczeniach zgodnie z ogłoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku (1386 zł) stawka wynosi:

1) 10% = 138,60 zł

2) 12% = 166,32 zł

3) 14% = 194,04 zł

Dotychczas opłata za przedszkole wynosiła:

• 1 posiłek - pobyt dziecka do godz. 12:00 - 20 zł,

• 2 posiłki - pobyt dziecka do godziny 13:00 - 64 zł,

• 3 posiłki - pobyt dziecka do godziny 16:30 - 80 zł.

Jak przedstawia powyższe zestawienie podwyżka jest duża. Ponieważ odpłatność za przedszkole jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ogłaszanym w rozporządzeniu Rady Ministrów, Rada Rodziców oraz dyrektor przedszkola prosi o obniżkę procentowego naliczania odpłatności za przedszkole do:

1) 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od trzech do czterech godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »