reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska "Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Bogatyni" w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr LV/360/09 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 27 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się załącznik nr 1 do "Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Bogatyni" poprzez nadanie mu nowego brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Bogatynia oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Bogatyni

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia


Patryk Stefaniak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/53/11 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 lutego 2011 roku Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) szczegółową organizację straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy (miasta) należy stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W związku z powyższym należy wskazać, iż ,,Regulamin organizacyjny" Straży Miejskiej w Bogatyni może być nadawany i zmieniany wyłącznie w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy Bogatynia. W 2009 roku Miasto i Gmina Bogatynia zakupiła i zainstalowała system monitoringu wizyjnego miasta. Obsługą systemu zajmuje się Straż Miejska w Bogatyni. Nadzór sprawowany jest całodobowo. Obecnie obsługę stałą zapewniają 2 etaty, które są niewystarczające. W związku z powyższym pojawiła się konieczność wprowadzenia zmiany do ,,Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Bogatyni" polegającej na wprowadzeniu dodatkowo 1 etatu (do istniejących dwóch) etatów pracownika ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/53/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama