reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/V/11 Rady Miasta I Gminy Wleń

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza sie pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, poszczególnych sołectw wyznacza się następujące osoby:

1) Sołectwo Bełczyna - Edward Wójtowicz

2) Sołectwo Bystrzyca - Roman Anaszko

3) Sołectwo Klecza - Tadeusz Wróbel

4) Sołectwo Łupki - Małgorzata Birulo

5) Sołectwo Marczów - Wiesława Białucka

6) Sołectwo Modrzewie - Iwona Kobierecka

7) Sołectwo Nielestno - Barbara Ładziak

8) Sołectwo Pilchowice - Elżbieta Rumińska

9) Sołectwo Przeździedza - Grzegorz Korol

10) Sołectwo Radomice - Mateusz Lebiedź

11) Sołectwo Strzyżowiec - Mariola Ciarcińska

12) Sołectwo Tarczyn - Anetta Nalepka

3. Za pobór podatku określonego w ust. 1 ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 10% zebranej kwoty podatku.

§ 2. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów, z tytułu poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, do trzech dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu.

§ 4. Inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie, które będzie wypłacane kwartalnie po rozliczeniu sie z zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, nie poźniej niż 14 dni.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 134/XXVII/09 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy we Wleniu


Katarzyna Kotołowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama