reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach Gminy Dziadowa Kłoda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Dziadowa Kłoda powyżej pięciu godzin dziennie.

2. Koszt jednostkowy za świadczenia o których mowa w ust. 1, za jedną godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się w wysokości 0,13 %minimalnego wynagrodzenia ustalonego odrębnymi przepisami. Koszt jednostkowy zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

4. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust.1.

§ 2. 1. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, a dyrektorem przedszkola.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:

1) zasad stosowania odpłatności, o której mowa w § 1 ust.1,

2) zasad stosowania odpłatności, o której mowa w § 1 ust 3,

3) zasad stosowania bonifikat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalania odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama