reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Gromadka

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm) art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60; z późn. zm) w związku z art.6, ust.12 i art. 19, pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; z póżn, zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; z późn. zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z późn. zm).

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby 1. Krystyna Cybiniak - sołectwo Borówki 2. Marianna Drozdek - sołectwo Gromadka 3. Władysław Turecki - sołectwo Krzyżowa 4. Barbara Jasnowska - sołectwo Modła 5. Ludwika Szpejar - sołectwo Motyle 6. Helena Dzedzej - sołectwo Nowa Kuźnia 7. Alfred Borucki - sołectwo Osła 8. Ewa Franckiewicz - sołectwo Pasternik 9. Katarzyna Emilia Fuczko - sołectwo Patoka 10. Waldemar Kinaj - sołectwo Różyniec 11. Tomasz Kwiatkowski - sołectwo Wierzbowa

§ 3. Określa się wynagrodzenie za czynności określone w § 1 w wysokości 9% od kwot zainkasowanych.

§ 4. Inkasentom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za doręczenie nakazu płatniczego w wysokości 1,50 zł za każdy doręczony nakaz.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i 4 dokonywana będzie w terminie dwóch tygodni po rozliczeniu każdej raty podatku

§ 6. Tracą moc Uchwała XLII/ 246/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów i Uchwała XLIV/256/10 z dnia 31 marca 2010 r w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/246/09 Rady Gminy Gromadka z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gromadka

inż. Krzysztof Król

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama