reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Lubańskiego na 2011 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5, art.56, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212 , art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 51.755.092 zł
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 51.445.948 zł
- dochody majątkowe w wysokości 309.144 zł
zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 48.247.392 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 48.136.759 zł
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych 38.626.317 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.167.841 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.458.476 zł
b) dotacje za zadania bieżące 2.975.360 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.809 zł
d) programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.029.358 zł
w tym:
- ze środków pochaodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.574.954 zł
e) obsługa długu publiczne 1.435.915 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 111.173 zł
z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 111.173 zł
zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 3.507.160 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i wykupu obligacji.
§ 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w wysokości
3.507.160 zł zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:
1) dochody 118.522 zł
2) wydatki 118.522 zł
zgodnie z tabela nr 4.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami w wysokości:
1) dochody 7.215.111 zł
2) wydatki 7.215.111 zł
zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7. Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 340.500 zł
2) celowe w wysokości 1.342.136 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł;
b) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.832 zł;
c) na nagrody Starosty dla nauczycieli 35.000 zł;
d) na stypendia w ramach Programu Wspierania Młodzieży Wiejskiej 2.250 zł;
e) stypendia Starosty 8.000 zł;
f) na remonty w jednostkach oświatowych 200.000 zł;
g) na regulację wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych 569.054 zł;
h) na realizację zadań własnych w zakresie infrastruktury drogowej 430.000 zł.
§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych
zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się wykaz wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
zgodnie z tabelą nr 7.
§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek powiatu.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5.000.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do:
1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2) dokonywania zmian planu budżetu w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego

Kazimerz Kiljan
Załącznik nr TABELA nr 1
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 2
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 3
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 3.xls

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 4
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 4.xls

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2011
Załącznik nr TABELA nr 5A
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 5A.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 5B
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 5B.pdf

PLAN WYDATKÓW ZIWAZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 6
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 6.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK
Załącznik nr TABELA nr 7
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
tabela nr 7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/28/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik 1.xls

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama