| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 86 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda w okręgu wyborczym Nr 3, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Krzysztofa Malca, radnego z listy Nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr 29/VIII/11 z dnia 23 marca 2011 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 3 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 19 czerwca 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wicewojewoda Dolnośląski


Ilona Antoniszyn-Klik


Załącznik do Zarządzenia Nr 86
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 28 marca 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 20 kwietnia 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 30 kwietnia 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie,
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 2 maja 2011 r.

• zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie

do 5 maja 2011 r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie

do 20 maja 2011 r.
do godz. 2400

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie list kandydatów na radnego

do 27 maja 2011 r.

• zgłaszanie Wójtowi Gminy Nowa Ruda kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bożkowie

do 29 maja 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 3 w Bożkowie

do 4 czerwca 2011 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 5 czerwca 2011 r.

• sporządzenie w Urzędzie Gminy Nowa Ruda spisu wyborców,
• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Nowej Rudzie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w Bożkowie

do 9 czerwca 2011 r.

• składanie do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

17 czerwca 2011 r. o godz. 2400

• zakończenie kampanii wyborczej

18 czerwca 2011 r.

• przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej 3 w Bożkowie spisu wyborców

19 czerwca 2011 r. godz. 800 - 2200

• głosowanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »