| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V-16/2011 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust.12, art 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów w sołectwach wyznacza się sołtysów:

Sołectwo Bartków - Tadeusz Kubów Sołectwo Białe Błoto - Edward Wdowski Sołectwo Dobra - Irena Sebastjańska Sołectwo Dobroszyce - Ryszard Głowacki Sołectwo Dobrzeń - Tadeusz Banasik Sołectwo Łuczyna - Eugeniusz Szewczyszyn Sołectwo Malerzów - Maria Dmyterko Sołectwo Mękarzowice - Ewelina Samiec Sołectwo Miodary - Zdzisław Papiernik Sołectwo Nowosiedlice - Stefan Dyrda Sołectwo Nowica - Eugeniusz Frysztak Sołectwo Sadków - Dawid Matusiak Sołectwo Siekierowice - Marek Lechański Sołectwo Strzelce - Danuta Sójka

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za pobrane w drodze inkasa podatki rolny, leśny i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach w następującej wysokości:

Sołectwo Bartków - 8%Sołectwo Białe Błoto - 7%Sołectwo Dobra - 3%Sołectwo Dobroszyce - 3%Sołectwo Dobrzeń - 3%Sołectwo Łuczyna - 5%Sołectwo Malerzów - 7%Sołectwo Mękarzowice - 6%Sołectwo Miodary - 6%Sołectwo Nowosiedlice - 5%Sołectwo Nowica - 6%Sołectwo Sadków - 7%Sołectwo Siekierowice - 4%Sołectwo Strzelce - 3%

§ 4. Inkasenci za pobrane w drodze inkasa opłaty od posiadania psów otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanych wpłat.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasentów wpłacone w kasie Urzędu Gminy, w terminie 5 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 10/94 Komisarza Rządowego dla Gminy Dobroszyce z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Bieńko

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »