| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2011 r. następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki:

1) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim ul Zamkowa 4

2) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim ul Szkolna 10

§ 2. Ustala się z dniem 1 września 2011 r. następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1:

1) Obwód Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim obejmuje sołectwo: Kamieniec Ząbkowicki I,

2) Obwód Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim obejmuje sołectwa : Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki II, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Suszka, Śrem, Topola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr VIII/42/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki,

2) Uchwała Nr VIII/35/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbk.,

3) Uchwała Nr VIII/36/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieńcu Ząbk.,

4) Uchwała Nr VIII/37/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ożarach,

5) Uchwała Nr VIII/38/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Doboszowicach,

6) Uchwała Nr VIII/39 /99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Starczowie,

7) Uchwała Nr VIII/40 /99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Topoli.

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.


Uzasadnienie

W związku z koniecznością uaktualnienia spraw związanych z siecią publicznych szkół podstawowych oraz granicami ich obwodów, przedstawia się ostateczne obwody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim i Zespołu Szkół Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »