| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 9, 11, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) - Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 47, poz. 698 z 15 marca 2010 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W uchwale Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim" w rozdziale 4 Gospodarka Finansowa § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Środki finansowe na działalność CETiK pochodzą z:

1) dotacji podmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kultury oraz do utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona,

2) dochodów własnych,

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4) oraz innych źródeł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Ryszard Suliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »