| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/98/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Parkowi ograniczonemu ulicami: Nowowiejską, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionej Edyty Stein nadaje się nazwę park Świętej Edyty Stein.

2. Położenie parku o którym mowa w ust. 1 przedstawia załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Jacek Ossowski

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157. poz. 1241. z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i poz. 146. Nr 40. poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Załącznik do Uchwały Nr VII/98/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »