| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Oława

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława Nr XXIX/200/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zmianami) oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami);

RADA GMINY OŁAWA uchwala co następuje:

§ 1. w uchwale Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Oława z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienia się treść załącznika nr 1 wykaz inkasentów poboru podatków od osób fizycznych w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Oława


mgr Dariusz Witkowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/37/2011
Rady Gminy Oława
z dnia 29 marca 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH W DRODZE INKASA

Lp.

Miejscowość

Imię i nazwisko inkasenta

1.

BYSTRZYCA

MARIA BUBAŁA

2.

CHWALIBOŻYCE

DOROTA RADZIEWIŃSKA

3.

DRZEMLIKOWICE

MARIA RAGINIA

4.

GAĆ

ANETA ZYGMUNT

5.

GAJ OŁAWSKI

ZOFIA KRZESZOWSKA

6.

GODZIKOWICE

BOŻENA DROSZCZAK

7.

GODZINOWICE

MARCIN ZAREMBA

8.

JACZKOWICE

AGNIESZKA KUŁAKOWSKA

9.

JANKOWICE

GRZEGORZ KOTULLA

10.

JANKOWICE MAŁE

JÓZEFA NOWACKA

11.

JANIKÓW

ZOFIA NIEWODNICZAŃSKA

12.

LIZAWICE

JACEK ŁĄGIEWCZYK

13.

MARCINKOWICE

JAN SAWICKI

14.

MARSZOWICE

JANINA ŁUPIŃSKA

15.

MASZKÓW

SYLWIA ŁAJEWSKA

16.

MIŁONÓW

JAN GOŁĘBIOWSKI

17.

NIEMIL

SYLWIA HANISZEWSKA

18.

NIWNIK

ZOFIA POŹNIAK

19.

OLEŚNICA MAŁA

WŁADYSŁAW DEWERENDA

20.

OSIEK

MARIA CHOMICKA

21.

OWCZARY

MATEUSZ SALIŃSKI

22.

PSARY

STANISŁAWA JAREMKIEWICZ

23.

SIECIEBOROWICE

BOGUMIŁ ŁAGODZIŃSKI

24.

SIEDLCE

JOLANTA GODLEWSKA

25.

SOBOCISKO

TADEUSZ GĄSIOR

26.

STANOWICE

RYSZARD TERLECKI

27.

STARY GÓRNIK

TERESA BAŁUK

28.

STARY OTOK

CZESŁAW BIAŁOWĄS

29.

ŚCINAWA

JOLANTA CEBULAK

30.

ŚCINAWA POLSKA

MIECZYSŁAW WYSOCZAŃSKI

31.

ZABARDOWICE

JAN BUCZYŁOWSKI

32.

ZAKRZÓW

MONIKA BARABASZ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »