| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Walim

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 3. Traci moc:uchwała Nr XXXVIII/216/2001/Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 listopada 2001roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczaca Rady Gminy Walim


Zuzanna Bodurka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Po dokonaniu analizy potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Walim oraz obecnej sytuacji ekonomicznej stwierdzono, iż uchwała Nr XXXVIII/216/2001Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 listopada 2001roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim wymaga aktualizacji. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. Sporządziła: Joanna Sidor

Załącznik do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

zasady wynajmowania lokali

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »